review of the year 2014


Crazy or not?
Gek genoeg?

I have found a list where you review the year that has gone and see what is comming for next year. I want to share it with you and fill it in for myself so you can all enjoy my thinking before putting you’re wiches of the poll in action.
Ik heb een lijst gevonden waar je het jaar dat geweest is en het jaar dat komt kan bekijken. Ik deel de lijst met jullie lieve volgers en geef er info bij over hoe ik het zie. Hopelijk genieten jullie hiervan en hierna komt de poll aan de beurt.

The Year 2014:
Het jaar 2014:

 • 1.What one event, big or small, are you going to tell your grandchildren about?
  1.Wat is die ene gebeurtenis waar je de kleinkinderen over gaat vertellen?

I think I will talk about starting with sewing. And the fun I had to create things that my childeren could were.
Ik denk dat ik ga praten over het starten met naaien en het plezier ik heb van dingen te maken dat mijn kinderen kunnen dragen.

 • 2.If you had to describe your 2014 in 3 words, what would they be?
  2.Als je het jaar 2014 moet beschrijven in 3 woorden, wat zouden ze zijn?

Chaotic, Creativ, Joyfull
Chaotisch, Creatief, Plezierig

 • 3.What new things did you discover about yourself?
  3.Welke nieuwe dingen heb je bij jezelf ontdekt?

That I am verry creative and never find that one thing that suites me but when I create it it fits me perfectly.
Dat ik enorm vreatief ben en nooit dat ene ding vind dat mij past. Maar als ik het zelf maakpast het perfect.

 • 4.What single achievement are you most proud of?
  4.Op welke ene prestatie ben je het meeste trots op?

This is a difficult question. But I think that it will be my first project. That cars bag is the first thing I ever created with a sewing machine and my son loves it.
Deze is een moeilijke vraag maar ik denk dat het mijn eerste project is dat ik maakte met een naaimachine. Het autozakje wat mijn zoon enorm graag ziet.

 • 5.What was the best news you received?
  5.Wat is het beste nieuws dat je hebt ontvangen?

The best news was that my eldest son did great in school.
Het beste nieuws was dat mijn oudste zoon het geweldig doet in school.

 • 6.What was your favourite place that you visited in 2014?
  6. Wat is je favoriete plaats dat je hebt bezocht in 2014?

The netherlands, we where there with my two sons and my laws and visited a place where you could see fossils and dinosaurs. Everyone was impressed there.
Nederland, we zijn daar met mijn twee zonen en schoonfamillie naar een plaats geweest waar je fosielen en dinosaurussen kon bekijken. Iedereen was onder de indruk hiervan.

 • 7.Which of your personal qualities turned out to be the most helpful this year?
  7. Welke van jou kwaliteiten hielpen je het meeste dit jaar?

My creativity as you can see in this blog.
Mijn creativiteit zoals je hier in de blog kan lezen.

 • 8.Who was your number one go-to person that you could always rely on?
  8. Wie is de eerste persoon waar je naar toe gaat en je altijd op kan rekenen?

My boyfriend and father of my sons.
Mijn vriend en vader van mijn zonen.

 • 9.Which new skills did you learn?
  9.Welke nieuwe vaardigheden heb je geleerd?

To have patience.
Om geduldig te zijn.

 • 10.What, or who, are you most thankful for?
  10.Wat of wie ben je het meeste dankvol voor?

My family (boyfriend and sons)
Mijn gezin (vriend en zoons)

 • 11.If someone wrote a book about your life in 2014, what kind of genre would it be? A comedy, love story, drama, film noir or something else?
  11.Als iemand een boek schreef over jou leven in 2014, wat genre zou het zijn? Komedie, liefdesverhaal, drama, of iets anders?

I think it would be some kind of love story.
Ik denk dat het een soort van liefdesverhaal is.

 • 12.What was the most important lesson you learnt in 2014?
  12.Wat is de belangrijkste les dat je leerde in 2014?

I can’t do everything on my own!
Ik kan niet alles alleen doen!

 • 13.Which mental block(s) did you overcome?
  13.Welke mentale blokken heb je overkomen?

This is difficult. I think that it is that have to talk to people to get out of my isolation of being a housemother.
Deze is moeilijk maar ik denk dat het vooral is dat ik moet praten met andere mensen om uit het huismoeder isolement te geraken.

 • 14.What 5 people did you most enjoy spending time with?
  14.Met welke 5 personen heb je het meest genoten als je er tijd me doorbracht?

My boyfiend, my two sons, my childhoudfriend and my father
Mijn vriend, mijn twee zonen, mijn jeugdvriend en mijn vader.

 • 15.What was your biggest break-through moment career-wise?
  15.Wat is het grootste moment in je carière geweest?

My lessons of starting to sew.
Mijn lessen om te leren naaien.

 • 16.How did your relationship to your family evolve?
  16.Hoe is je relatie in de familie gevorderd?

The same as last year.
Het zelfde als vorig jaar.

 • 17.What book or movie affected your life in a profound way?
  17.Welke film of boek heeft invloed gehad op een diepgaand gebied?

None / Geen enkel

 • 18.What was your favourite compliment that you received this year?
  18.Wat is je favoriete compliment dat je hebt gekregen dit jaar?

That the things I create could come from a store.
Dat de dingen die ik maakte recht uit de winkel konden komen.

 • 19.What little things did you most enjoy during your day-to-day life?
  19.Van welke kleine dingen heb je in het dagelijks leven het meeste genoten?

The love from my boyfriend and two sons.
De liefde van men vriend en twee zoontjes.

 • 20.What cool things did you create this year?
  20.Welke coole dingen heb je dit jaar gemaakt?

A lot, but the thing I love the moost is my Elisa dress
Heel veel, maar het ding waar ik het trotste op ben is mijn Elisa jurk.

 • 21.What was your most common mental state this year (e.g. excited, curious, stressed)?
  21.Wat is de meest voorkomende mentale staat geweest? (bv: curieus, stresvol, opgewonden,…)

excited / opgewonden

 • 22.Was there anything you did for the very first time in your life this year?
  22.Was er iets in je leven dat je voor de eerste keer deed?

A vakation with my laws.
Een vakantie met mijn schoonfamilie

 • 23.What was your favourite moment spent with your friends?
  23.Wat is jou favoriete moment gespendeerd met vrienden?

The trips with the car.
De autoritjes

 • 24.What major goal did you lay the foundations for?
  24.Voor welk uiteindelijk doel heb je de basis gelegd?

To have one day my own label for cloths who will be worn all over the world.
Om op een dag mijn eigen kledinglijn te hebben dat over de hele wereld gedragen wordt.

 • 25.Which worries turned out to be completely unnecessary?
  25.Welke zorgen leken totaal onnodig te zijn?

I only had worries about going on a holliday with my youngest but he didn’t care at all about where we were.
Ik had zorgen van hoe mijn jongste op een vakantie zou reageren maar hij maakte er geen problemen van waar hij zat.

 • 26.What experience would you love to do all over again?
  26.Welke ervaring zou je willen overdoen?

I think that I have to say the vakation with my boyfriend and sons.
Ik denk dat ik dan toch moiet zeggen de vakantie met de vriend en zoontjes.

 • 27.What was the best gift you received?
  27.Wat is het beste cadeau dat je hebt ontvangen?

It is yet to come but my boyfriend sed that I may buy me a new sewing machine for my birthday :). But we only have time in januari to go to the store for it…I have to wait a little more but it is worth it 😉
Het moet er nog van komen maar ik mag een nieuw naaimachien kopen voor men verjaardag van t ventje. Wel nog wachten tot in januari om naar de winkel te kunnen.

 • 28.How did your overall outlook on life evolve?
  28.Hoe is je algemene kijk op het leven geëvolueerd?

I am more patiënt with everyone.
Ik ben vooral geduldiger met iedereen.

 • 29.What was the biggest problem you solved?
  29.Wat is het grootste probleem dat je hebt opgelost?

 I do not have problems. So they are always solved.
Ik heb geen problemen dus ze zijn altijd opgelost.

 • 30.What was the funniest moment of your year, one that still makes it hard not to burst out laughing when you think about it?
  30.Wat is het grappigste moment dit jaar dat je net niet in tranen laat uitbarsten van het lachen als je eraan terugdenkt?

The time that my neighbours bought a new cat and she coudn’t get out of the tree in our garden. She meowed unthill we came to rescue her.
De moment dat de buren een nieuwe kat hadden en dat zij in onze boom zat en er niet meer uitgeraakte. Ze miauwde tot we haar eruit hielpen om terug aan de buren te geven.

 • 31.What purchase turned out to be the best decision ever?
  31.Welke aankoop was de beste beslissing ooit?

The overlock. I just love that thing.
De overlock. Ik hou van dat ding.

 • 32.What one thing would you do differently and why?
  32.Wat zou je anders hebben gedaan en waarom?

I would have skipped the basic sewing class and went direcly to the patern drawing class. I don’t learn that much with the basic lessons.
Ik zou de basis naaien groep hebben overgeslagen en direct naar patroon tekenen gegaan zijn. Ik leer niet zo heel veel nu.

 • 33.What do you deserve a pat on the back for?
  33.Waar verdien je een schouderklopje voor en waarom?

To sew every thing I have to do in one year in just half that time, not that it is bad but that I could work fast without beïng interupted with a lot of stuff.
Dat ik alles wat ik in een jaar moest naaien in een half jaar genaaid heb, niet dat het slecht is genaaid maar dat ik kon doorwerken zonder onderbroken te worden.

 • 34.What activities made you lose track of time?
  34. Welke activiteiten zorgen ervoor dat je de tijd vergeet?

Sewing, playing with my children and reading.
Naaien, spelen met mijn kinderen en lezen.

 • 35.What did you think about more than anything else?
  35.Over wat dacht je meer als over alle andere dingen?

My children / Mijn kinderen

 • 36.What topics did you most enjoy learning about?
  36.Over welke onderwerpen vond je het leren het leukste?

Sewing, knitting, amigurumi
Naaien, Breien en haken

 • 37.What new habits did you cultivate?
  37.Welke nieuwe gewoontes heb je gekweekt?

To see in every clothing store how they made and finiched those cloths
Om in elke kledingwinkel te kijken naar hoe de kleren zijn gemaakt en afgewerkt.

 • 38.What advice would you give your early-2014 self if you could?
  38.Wat zou jou advies zijn aan een jongere 2014 versie van uzelf?

Don’t eat to much!
Eet niet te veel!

 • 39.Did any parts of your self or your life do a complete 180 this year?
  39.Zijn er delen van jezelf of je leven volledig gedraaid?

No / Nee

 • 40.What or who had the biggest positive impact on your life this year?
  40.Wat of wie heeft de grootste invloed gehad op jou leven dit jaar?

My boyfriend / Mijn vriend

The year 2015:
Het jaar 2015:

 • 41.What do you want the overarching theme for your 2015 to be?
  41.Wat zou het thema van 2015 voornamelijk moeten zijn?

Creative / Creatief

 • 42.What do you want to see, discover, explore?
  42.Wat wil je zien, ontdekken,…?

Somme fabric stores / Sommige stoffenwinkels

 • 43.Who do you want to spend more time with in 2015?
  43.Met wie wil je meer optrekken in 2015?

Friends and family / Vrienden en familie

 • 44.What skills do you want to learn, improve or master?
  44.Welke vaardigheden wil je leren, verbeteren of onder de knie krijgen?

My sewing / Mijn naaien

 • 45.Which personal quality do you want to develop or strengthen?
  45.Welke kwaliteit van u persoonlijkheid wil je verbeteren of ontwikkelen?

How to control my anger
Hoe ik mijn boosheid kan controleren

 • 46.What do you want your everyday life to be like?
  46.Wat wil je dat je dagelijks leven eruit zal zien?

With much more activities then now
Met veel meer activiteiten als nu

 • 47.Which habits do you want to change, cultivate or get rid of?
  47.Welke gewoontes wil je veranderen, wegkrijgen of kweken?

How to keep myself calm in every situation is something i want to cultivate
Hoe ik mezelf kalm kan houden in elke situatie wil ik wel kweken.

 • 48.What do you want to achieve career-wise?
  48.Wat wil je in je carrière behalen?

To have a career / Om er een te hebben.

 • 49.How do you want to remember the year 2015 when you look back on it 10/20/50 years from now?
  49. Hoe wil je het jaar 2015 herinneren als je binnen 10/20/50 jaar terugkijkt?

That it would be a year that changed my lifde for ever.
Dat het een jaar was dat men leven voor altijd veranderde.

 • 50.What is your number one goal for 2015?
  50.Wat is je nummer een doel in 2015?

To be happy / om gelukkig te zijn

And now it is youre turn to fill in those questions. Just remember that it will take a long time and you will have to think hard sometimes.
En nu is het aan jullie om dit in te vullen. Maar weet dat het lang duurt en je goed moet nadenken.

Greetings / Groetjes
SaSiBeau

You're opinion

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s