Tutorial: Pencil roll


Hello,

I have made the pencil roll with the latest swap and I will turn it into a tutorial.

Hallo,

Ik heb de podloodrol gemaakt bij de laatste swap en ga deze in een tutorial gieten.

Step1/Stap1:
Cut out 12 times a piece of 4,5cm/23cm and one time 43cm/32cm. Look for a ribbon (and button if you want) that matches youre fabric.
Knip 12 keer een stuk van 4,5cm/23cm en een keer 43cm/32cm. Zoek een lint en eventueel knoop dat erbij past.

IMG_3672 IMG_3671

Step2/ Stap2:
Put the little pieces together like I dit on the picture/ Naai de kleine stukken samen zoals op de foto

IMG_3674

Step3/Stap3:
Sew the big piece of fabric to the one you just made. Watch out to leave a turning hole on the bottom side.
Naai de grote lap aan diegene je juist hebt gemaakt met 2 zijden.
Zorg dat je een gat overhoud om te draaien aan de onderkant.

IMG_3675

Step3/ Stap3:
Put your ribbon on the place you want it and close the sides. Turn your work and close the hole.
Steek je lintje op de juiste plaats en naai de zijkanten toe. Draai je werkje en sluit het keergat.

IMG_3676

Step4/ Stap4:
Fold the bottom up and secure the sides.
Vouw de onderkant naar boven en naai de zijkanten vast.

IMG_3677

Step5/ Stap5:
Sew lines to hold youre crayons, put the crayons inside and roll up. Now you can put it into your purse for when you need it.
Naai lijntjes om de potloden gemakkelijker vast te houden. Steek de potloden erin en rol het toe. Nu kan je het in je handtas steken om mee te nemen voor als je kleurtjes nodig hebt om kinderen stil te houden.

IMG_3678 IMG_3679 IMG_3680

Enjoy youre work when the kids are quiet
SaSiBeau

Geniet van je werk als je kinderen stil zijn
SaSiBeau

 

 

You're opinion

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s