Creations in progress


Hello,

I have a lot of creations in progress so I can’t show anything now but I will talk about it.
Ik heb een heel deel projecten die ik bezig ben met te maken maar heb er geen foto’s van dus zal het bij praten bijven tijdens dit berichtje.

Fist of all I am buzzy testing a amigurumi pattern for Peggy Sew. It is the baby and I have almost every piece, I only need to create the arms and bottle and then is it ready.
Ten eerste ben ik bezig een amigurumi patroon te testen voor Peggy Sew. Het is het babytje. Ik heb bijna elk stukje en moet alleen de armen nog maken samen met de fles en dan ben ik klaar.

Then I am creating a B-day present for a 5 Year old boy and his baby brother.
Dan ben ik een cadeau aan het maken voor een 5-jarige jongen en zijn kleine broer.

And at last I have a 2 year old boy who needs his B-day cake and party tomorrow and next week. So it will be a buzzy week without much time for me myself and I to create lovely things.
En als laatste is er nog de verjaardag van mijn 2-jarige die morgen en volgende week gevierd wordt dus daar moet ik een taart en een verjaardagsfeest voor in elkaar knutselen. Zeer drukke weken zonder even tijd voor mezelf en het naaimachien^^

Greetings and let the work continue

SaSiBeau

Advertisements

You're opinion

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s